Hotline +420 770 623 300
Košík je prázdný
Menu Košík

Všeobecné obchodní podmínky

Ke stažení v pdf
(pdf 268 kB)

§ 1 Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě zaluzie.kovopolotovary.cz (prodávající), jehož provozovatelem je STUDIO H+H s.r.o. (viz § 8). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

§ 2 Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené internetovém obchodě prodávajícího. V případě zboží, které nelze objednat v automatickém systému bude objednávka specifikovaná po dohodě obou stran písemně (e-mailem) a odsouhlasena oběma stranami.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě zaplacení zálohové faktury.

§ 3 Specifikace zboží

Zbožím se rozumí veškeré produkty prodávané v internetovém obchodě prodávajícího, které kupující může vybírat vložit do košíku a poté objednat. Specifikace jednotlivého zboží a jeho atributy (jako rozměry, barva, ovládání…atd.) jsou vypsány písemně v objednávce.

§ 4 Kupní cena, způsoby platby

Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě zaluzie.kovopolotovary.cz, nebo individuální cenovou nabídkou prodávajícího.

Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě zálohové faktury. V případě větších objednávek (kupní cena je vyšší než 20 000,- Kč bez DPH / objednávka) může být po individuální dohodě prodávajícího a kupujícího platba rozdělena na dílčí platby.

Slevy v procentuálních hodnotách, které se zobrazují v košíku objednávky v automatickém internetovém obchodě prodávajícího, není možné kombinovat, sčítat nebo násobit. Vždy platí jediná sleva a to nejvyšší procentní hodnoty dle velikosti nákupu, nebo dle slevového kódu jiného původu (akce, speciální sleva).

§ 5 Termín dodání, místo dodání, způsob dodání

Termín dodání je 5 - 10 pracovních dní pro dodání zboží vyráběného na míru dle přání kupujícího. Termín bývá kratší v období mimo letní sezónu. Termín dodání pro náhradní díly a zboží na skladě je většinou do 3-4 pracovních dnů, aktuální termíny jsou uvedeny u jednotlivého zboží na www.kovopolotovary.cz. Termín dodání začíná dnem připsání kupní ceny, nebo částky zálohy kupní ceny na účet prodávajícího. U náhradních dílů s označením „skladem“ jsou díly k okamžitému vyzvednutí na prodejně prodávajícího (viz § 8).

V případě, že kupující objedná větší množství zboží, nebo množství objednaného zboží přesáhne aktuální výrobní kapacity výrobce, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

Místem dodání se rozumí adresa kupujícího, kterou kupující uvedl jako dodací adresu v objednávce, pokud tato adresa leží na území ČR, SK, nebo jiného státu, podle dohody smluvních stran. Doprava zboží v rámci ČR a SR zakoupeného pomocí konfigurátoru na zaluzie.kovopolotovary.cz je zdarma, cena přepravy náhradních dílů pak podléhá platným přepravním podmínkám zveřejněných na https://www.kovopolotovary.cz/doprava-a-platba-cr-a3183.htm

Zboží bude prodávajícím zabaleno v bublinkové folii a v kartonu, tak aby při dopravě nedošlo k poškození zboží kurýrní službou.

Zboží bude dopraveno na dodací adresu spediční společností. Kupující bude o termín dodání informován spediční společností telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Termín dodání, popřípadě individuální změnu dodání si může kupující domluvit se spediční společností.

Dodání zboží kupujícímu je doloženo dodacím listem spediční společnosti.

§ 6 Potvrzení objednávky, přijetí platby

Potvrzení každé dokončené objednávky z internetového obchodu je doručeno e-mailem na adresu, kterou uvedl kupující v objednávce. Potvrzení obsahuje výpis objednávky, datum vytvoření, fakturační a dodací údaje a zálohovou fakturu (jako přílohu ve formátu.pdf).

V případě platby na základě zálohové faktury obdrží kupující na stejnou e-mailovou adresu také fakturu – daňový doklad a to neprodleně po připsání zálohové platby v dané výši a s uvedení variabilního symbolu na účet prodávajícího. (variabilní symbol, číslo účtu a jiné náležitosti pro platbu jsou vypsány v zálohové faktuře).

§ 7 Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno na prodejně prodávajícího. Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Vzorové odstoupení od smlouvy je k dispozici jako příloha těchto obchodních podmínek.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv: Odstavec d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující tedy bere na vědomí, že zboží, které je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

V případě storna objednávky produktů vyráběných na míru dle přání kupujícího v průběhu výroby takovýchto produktů, může vzniknout prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

§ 8 Provozovatel obchodu, kontaktní a výdejní místa

Provozovatelem internetového obchodu zaluzie.kovopolotovary.cz je:
STUDIO H+H s.r.o.
Závodu Míru 306/184
360 17 Karlovy Vary
IČ: 03522865
DIČ: CZ03522865

Zapsáno u krajského soudu v Plzni.

Bankovní spojení

Česká Republika
UniCredit bank
Platby v CZK
Číslo účtu: 2109353335 / 2700
Platba v EUR
Číslo účtu: 2109353343 / 2700
IBAN: CZ60 2700 0000 0021 0935 3343
SWIFT: BACXCZPP

Slovenská republika UniCredit bank
Číslo účtu: 1288911018 / 1111

Kontaktní a výdejní místa:

Vzorková prodejna/showroom
Moskevská 1008/40, 360 01 Karlovy Vary
Provozní doba: Po - Pá: 9:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00 So - 9:00 - 12:00
Telefon: +420 770 623 300

Prodejna a sklad
Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
Provozní doba
: Po - Pá: 8:00 - 12:30 / 13:15 - 16:00
Telefon
: +420 775 649 106

§ 9 Vady zboží, reklamace

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 36 měsíců ode dne převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany kupujícího nebo jiného uživatele.

Přes veškerou snahu prodávajícího na věrné zobrazování odstínů barev v internetovém obchodě zaluzie.kovopolotovary.cz bere kupující na vědomí, že barvy zobrazované na monitorech nemusí odpovídat skutečným barvám lamel, konstrukcí, nebo jiných částí produktů prodávaných prodávajícím. V případě potřeby je možné kontaktovat písemně prodávajícího a zažádat o fyzický vzorník daného produktu, nebo jeho součásti.

Kupující přejímá vlastnické právo k obalu zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží spediční společností. V případě, že zákazník obdrží zjevně poškozený balík s rizikem poškození zboží, je povinen:

  1. balík nepřevzít a nechat ho vrátit prodávajícímu kurýrem, který ho doručoval
  2. v případě, že kupující zjistí poškození zboží až po otevření balíku, je nutné toto poškození hlásit neprodleně prodejci nejpozději do 5 dnů od obdržení balíku, v případě pozdější reklamace na poškození při dopravě nemusí být na tuto reklamaci brán zřetel

Veškeré reklamace prosíme telefonicky nahlásit na čísle: +420 770 623 300, po domluvě a upřesnění reklamace oficiálně podat reklamaci na zaluzie@kovopolotovary.cz (prosíme o popis reklamace, problému nejlépe doplnit o fotky, nebo krátké video).

V případě oprávněné reklamace hradí odeslání balíku výrobci a opravu prodávající, v opačném případě kupující.

§ 10 Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).

§ 11 Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Taktéž prostřednictvím zvláštního dokumentu plní prodávající svou informační povinnost pro případ zasílání obchodních sdělení kupujícímu.

§ 12 Montážní podmínky

V případě dodávky zboží včetně montáže prodávajícím platí montážní podmínky, které jsou součástí objednávky vč. montáže. Tyto montážní podmínky specifikují především bezpečnostní předpisy a stanoví rozsah prací pracovníků prodávajícího.

§ 13 Vzor odstoupení od smlouvy

Prodávající
STUDIO H+H s.r.o., obchod zaluzie.kovopolotovary.cz, IČ: 03522865

Kupující
Jméno a příjmení kupujícího, adresa, telefon, e-mail kupujícího Číslo bankovního účtu kupujícího

Věc: Odstoupení od smlouvy
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží. - číslo objednávky - kód a název zboží

Datum: ....................................


....................................
podpis kupujícího